آغوش گشودیم و جهان غرق تماشاست!

آخر بشود ختم به یکدستگی ما
بوسیدن پیوسته و پیوستگی ما
آغوش گشودیم و جهان غرق تماشاست
مخلوق ندیده ست به وابستگی ما
ما قله ی عشقیم و به تاریخ نیاید
نقشی به بلندا و به برجستگی ما
بر گردنم آویز و به وحدت برسانم
این راه ورودی ست به وارستگی ما
باید بفشاریم به هم سینه ی خود را
تا از تن مان در بِشود خستگی ما
آنگونه مرا دوست بدار و بغلم کن
تا غبطه خورد هرکه به همبستگی ما
چکامه در اینستاگرامانتشار اشعار شما در چکامه

غزل ‏ -

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.