آرزو رمضانی

میلاد منو امشب، تبریک بگو از دور

میلاد منه امشب با اینکه مبارک نیست!
جز قلب من اسم تو، رو قلب کسی حک نیست

جز تو که بدی با من، من با همه بی رحمم…
با اینکه بدی، خوبم معنی شو نمی فهمم

امشب تو به جای من، شمعامونو خاموش کن
این بار تو ساکت باش،حرفای منو گوش کن

از دست تو دق کردم،از دست تو غمگینم
من شبای تاریکو از چشم تو می بینم

راهی که به جز این نیست، تنهاییمو باور کن
از اشک نمی ترسم بغض منو پر پر کن

میلاد منو امشب، تبریک بگو از دور
من دیگه نمیبینم ،آدم مث تو مغرور!

...

تولد, جدایی, مثنوی ‏ - نظر دهید...