ایلناز حقوقی

انگار سال هاست که در من تنیده ای!

انگار سال هاست که در من تنیده ای
انگار جای قلب ، تو در من تپیده ای

انگار کودکانه ترین خنده ی مرا
با چشم های تیله ای ات سر کشیده ای

با بوسه های شیشه ای ات از تمام ِ من
لی لی کنان به خانه ی قلبم پریده ای

در این حریم ِ امن بمان و خدای باش
هرگز چنین خدا شدنی را ندیده ای

لبخند ِ چشم های تو پیغمبر ِ من است
با وحی ِ دست هات مرا آفریده ای

از آسمان ِ چشم ِ تو خورشید می چکد
انگار آرزوی مرا خواب دیده ای

شهزاده می شوی و می آیی و می بَری
همراه خود مرا دَم ِ صبح ِ سپیده ای

در بازوان ِ گرم ِ تو ، من زنده می شوم
– این قلعه های امن که بر من کشیده ای

پیغمبری، خدای منی، شاهزاده ای
حتی به جای قلب، تو در من تپیده ای

...

عاشقانه, غزل ‏ - نظر دهید...