بابک زمانی

من با اونایی که حرفی باهاشون ندارم، صحبت می کنم !

گفتم: چرا ساکتی؟ یه چیزی بگو!
گفت: با بعضی از آدما میشه ساعت ها حرف زد، بدون اینکه لازم باشه لباتو وا کنی..
با نگاه کردن بهشون،
با زل زدن تو چشاشون همه ی حرفاتو میزنی و اونم میشنوه؛
تو هم همینجور حرفای اونو میشنوی..
گفتم: ولی تو خیلی کم با من صحبت میکنی!
گفت: من با اونایی که حرفی باهاشون ندارم، صحبت می کنم و با اونایی که خیلی حرف دارم براشون، فقط نگاهشون می کنم…

...

رابطه, عمومی, نثر ‏ - نظر دهید...