بهار چابوک

تا میتونی عاشق بمون، مرد باش

کنارم بمون و با من را بیا
که با هر قدم زندگیم شاد شه

بذار عطرت از خونمون سر بره
تا دنیا با عشق تو آباد شه

با هر بوسه میشه حضور تو رو
با تنهایی تخت قسمت کنم

تو آغوشی که غرق آرامشم
نباید حدود و رعایت کنم!

نفس بکش با زنی که اتاقش، وجب وجب به عاشقی دچاره
شونه هاشو بغل کن و ببوسش، وقتی هوای شونه هاتو داره

آسون بگیر وقتی به خاطر تو، به سختیای زندگی پا میده
زنی که دریا رو با عشق پاکش، تو تنگ سینه ی خودش جا میده

من از گم شدن لای دستای تو
به زیباترین آرزو می رسم

سکوت تو دنیایی از حرفه و
به راز تو، بی گفتگو می رسم!

بهم خیره شو تا تنم گرم شه
با هر کی به غیر از دلم سرد باش

کنار زنی که هواخواهته
تا میتونی عاشق بمون، مرد باش

...

ترانه, عاشقانه ‏ - نظر دهید...