بهروز کشاورز

چرا دشمنی میکنی با خودت؟!

برات خیلیا مُردن و زنده ای
حواست به چشمای گیرات نیست

تو دیوونه ای خیلی حالت بده
که جز من کسی توی دنیات نیست!

اگه جای تو هرکس دیگه بـود
به اندازه ى تو چشاش برق داشت

نمیتونم حتی تـصـور کنم
چقد با تو دنیای اون فرق داشت

یکم بیشتر راجع بش فکر کن
هنوزم میتونـی بذاری بری

اگه چند وقت دیگه پشیمون بشی
چجوری میخوای از خودت بگذری

دیوونه تو چشمای من زل نزن
چرا دشمنی میکنی با خودت؟!

مگه من چی دارم که وابسته شی
چرا دشمنی میکنی با خودت؟!

...

ترانه, عاشقانه ‏ - نظر دهید...