جواد حیدری

شیعه شدن که آرزوی هر پیمبری است

تا حاجت تمام دلم را روا کند
باید خدا به پای علی ام فدا کند

آن قدر قیمتی است فدای علی شدن
خود را فداش حضرت خیر النسا کند

شیعه شدن که آرزوی هر پیمبری است
آن رتبه است که فاطمه باید عطا کند

آن کس که اختیار دو عالم به دست اوست
اصلاً عجیب نیست که کار خدا کند

از لا به لای خلق، قیامت که می شود
بر گردن علی است که ما را سوا کند

اهل کرم معطل خواهش نمی شوند
او حاجت نخواسته را هم عطا کند

...

عید غدیر, غزل ‏ - نظر دهید...