رضا والی

میان ناله ى مرغ سحر چه باید گفت؟

دلم گرفته از این ساده تر چه باید گفت ؟!
کنار پنجره با چشم تر چه باید گفت؟!

قرار ما سر ساعت کنار دلتنگى
فقط بگو که به وقت سفر چه باید گفت؟

براى شرح سفر با زبان شعر و غزل…
زلال و صاف و رُک و مختصر چه باید گفت؟

قطار رفتن تو لحظه اى درنگ نکرد
به ساربانِ چنین خیره سر چه باید گفت؟

نگاه مادرم این بار از پدر پرسید
به این جوانکِ پر شور و شر چه باید گفت؟

دل گرفته و اشک روان ، صداى بنان…
میان ناله ى مرغ سحر چه باید گفت؟

...

دلتنگی, رابطه, غزل ‏ - نظر دهید...