زهرا باقری

هی نمک روی زخم من بزنی هی بگندم و بوی نا بدهم!

هی نمک روی زخم من بزنی، هی بگندم و بوی نا بدهم
مثل یک شیشه هی ترک بخورم زیر دستان تو صدا بدهم

کنج انبار ذهن من بخزی اژدها باشی و مرا بخوری
و من از روی سادگی و جنون باز به اژدها غذا بدهم

دود سیگار را فرو بدهم توی دالان رو به موت دلم
در خیال تو غوطه ور بشوم در هوای غم تو وا بدهم

بعد در خلسه ای سیاه و کدر از خودم تکه تکه دل بکنم
تکیه ام را به جای شانه تو به تن لق شیشه ها بدهم

چاره ای نیست باید اینهمه سخت از لب پنجره سقوط کنم
باید اصلا بمیرم از سرطان یا نه یک جور بد بها بدهم

چاره ای نیست فکر کن که خدا خواسته در تو، من حرام شوم
به همین روزهای گند و کسل به همین زندگی رضا بدهم

من سزاوار اینهمه دردم، من سزاوار اینهمه تلخی
هی نمک روی زخم من بزنی هی بگندم و بوی نا بدهم

...

غزل ‏ - نظر دهید...