محمدرضا نظری (لادون پرند)

از این هم تلخ تر باشی، همان شیرینِ فرهادی!

سلام ای عشق دیروزی، منم آن رفته از یادی
که روزی چشمهایم را به دنیایی نمیدادی

سلام ای رفته از دستی که میدانم نمی آیی
و میدانم برای من، امیدی رفته بر بادی

به خاطر داری ام آیا؟! به خاطر دارمت آری!
سلام ای باور پاکی، که از چشمم نیفتادی

قلم آبستنِ بغضی، که میپیچد به خود هر شب
و میزاید تو را با درد، شبیهِ حس ِ میلادی!

اسیر عشق من بودی، زمانی…لحظه ای…روزی
رهایت کردم و گفتم: پرستویم تو آزادی!

نوشتی:ب ی تو میمیرم، خرابت میشوم عمری
کنون فردای دیروز است، ببین حالا چه آبادی!

عروس اطلسی هایم، اگر رفتی خیالی نیست
اگر دل عقده ها دارد، ندارد هیچ ایرادی

غزل نخ میشود هر شب،قلم سوزن که میچرخد
و میدوزد برای من،کت و شلوار دادمادی

و در آغوش میگیرم، تو را هر شب، نمیبینی؟!
که با هر واژه ی شعرم، عجینی، مثل همزادی!

سکوتم را نکن باور، خودت هم خوب میدانی
که در اشعار من چیزی، شبیه داد و فریادی

حقیقت زهر تلخی بود، که آگاهانه نوشیدم
از این هم تلخ تر باشی، همان شیرینِ فرهادی!

...

رابطه, غزل ‏ - نظر دهید...