مرجان بیگی

جوابم شعر است!

بعد از این هرچه بگویید، جوابم شعر است
شاکی ام از همه و حرف حسابم شعر است

من همان خسته ی بی حوصله ی غم زده ام
آدم بد قلقی که رگ خوابم شعر است

فکر پرواز ندارم به سرم هیچ زمان
تا که در دام شما ارزن و آبم شعر است

رنگ و رو رفته ترین کاشی معماری هام
زرق و برق و همه ی رنگ و لعابم شعر است

خشت در خشت همانی که مرا ساخته و
بیت در بیت نموده ست خرابم،شعر است

بنویسید گناهان مرا پای خودم
از عذابم چه خیالیست،ثوابم شعر است

...

غزل ‏ - نظر دهید...