مهدی یراحی

بیست و یک (۲۱) روز بعد – مهدی یراحی

یه گوشه ی این شهر، یه قصه ی کوتاه
یه کوچه ی بن بست، کنار یه ایستگاه

تنها، تو با من همراه
تنها، تو با من همراه

دردامو گرفتی تا خوب باشه حالم
نذاشتی بگیره هوای خیالم

دستات آرامشم داد
دستات آرامشم داد

هیشکی نمیبینه بعد از تو میپاشم
پر میشم از خالی، دیگه نمیتونم شکل خودم باشم

آینده مو بی تو ندیده میفروشم
میترسم از دوریت، از این که برداری دستاتو از دوشم

هیچکی نمیبینه بعد از تو میپاشم
پر میشم از خالی دیگه نمیتونم شکل خودم باشم

تکرار اسمته تمومه دفترم
این خونه بعد تو میریزه رو سرم

سایه ت کم شه، بارون میشم
خاموش میشه آتیشم

...

ترانه, عاشقانه ‏ - , , نظر دهید...