وحید طلعت

این بار در نگاه تو تردید دیدنی است!

شب در سکوت ساحل دریا شنیدنی است
در چشم های عاشق تو ماه دیدنی

بنشین کنارِ پنجره نقاشی ات کنم
این صورت گرفته ی زیبا کشیدنی است

دردی که سالهاست به آن خو گرفته ام
دردی همیشگی است که تنها کشیدنی است

این پیله از عدم که تو در خود تنیده ای
یک روز با دو بال فرشته دریدنی است

شهر تو دور نیست، در آن سوی خوابهاست
این انتظار تلخ به پایان رسیدنی است

امروز اگرچه باور تو پشت میله هاست
پاییز را ببین که پرنده پریدنی است

یک عمر در نهایت تردید زیستم
این بار در نگاه تو تردید دیدنی است

...

غزل ‏ - نظر دهید...