پریچهر شاه حسینی

ما دو تا هم صید هم هستیم و هم صیاد هم!

ای پلنگ بی قرار، امشب مرا آرام کن
وحشی ام، آهوی ماه ِ بیشه ات را رام کن!

ما دو تا هم صید هم هستیم و هم صیاد هم
من لبم را طعمه کردم، بوسه ات را دام کن!

لب به لب اکسیژن عشق است بوسه، دم به دم
روح خود را در تنم مثل خدا ادغام کن!

اشهد ان لا اله َ غیر ِ این شَهد ِ حیات
لب شهادت داد پس شیرین تو از آن کام کن

تجربه در کشور آغوش ِ داغت، “پختگی” ست
من که با دل عازمم، عقل مرا همخام کن

...

اروتیک, عاشقانه, غزل ‏ - نظر دهید...