ارسال شعر

با انتشار آثار خود در چکامه میتوانید آن ها را روزانه در معرض دید هزاران بازدیدکننده قرار دهید. برای ارسال شعر در چکامه ابتدا میبایست یکی از طرح های زیر را انتخاب کرده و پس از طی روند پرداخت، با تایپ صحیح و بدون اغلاط املایی، ذیلا شعر خود را ارسال نمایید. ضروری است که 4 رقم آخر کارتی که پرداخت هزینه را با آن انجام داده اید، همراه با شعر ارسال گردد و آدرس ایمیل شما صحیح باشد، در غیر اینصورت چکامه مسئولیتی در قبال انتشار آثار شما نخواهد داشت. بدیهی است که در صورت عدم طی فرآیند پرداخت، به اشعار ارسال شده ترتیب اثر داده نخواهد شد. با تشکر از اینکه شعر خود را با چکامه در میان میگذارید.

1- ا رسال شعر در صفحات داخلی سایت: 20 هزارتومان

2-ارسال شعر در صفحه اول سایت: 30 هزار تومان

3-ارسال شعر در صفحات داخلی + درج نام شاعر در فهرست شاعران سایت: 90 هزار تومان

4- ارسال شعر در صفحه اول سایت + درج نام شاعر در فهرست شاعران سایت: 100 هزارتومان