این شعر داره بى ادب میشه…!

وقتی لباس خواب مى پوشی هر ساعتی كه باشه شب میشه! دستم! لباست! هردوشون بازن این شعر داره بى ادب میشه...!
وقتی لباس خواب مى پوشی
هر ساعتی كه باشه شب میشه!
دستم! لباست! هردوشون بازن
این شعر داره بى ادب میشه…!
چکامه در اینستاگرامانتشار اشعار شما در چکامه

اروتیک, دو بیتی, شب بخیر, ناشناس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.