بلبل به چند واسطه، شاگردِ زاغ ماست !

بلبل به چند واسطه، شاگردِ زاغ ماست !
ما قمریانِ سوخته، استاد نغمه ایم
بلبل به چند واسطه، شاگردِ زاغ ماست !
چکامه در اینستاگرامانتشار اشعار شما در چکامه

تک بیتی ‏ -

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.