جهان می تواند تنت را بگیرد!

جهان می تواند تنت را بگیرد
اگر آه من دامنت را بگیرد
چه سخت است از بخت بد آتش کین
شبی شعله اش خرمنت را بگیرد
اگر در پی تو زلیخا بیاید
مبادا که پیراهنت را بگیرد
از این درد می ترسم و حتم دارم
شبی راه برگشتنت را بگیرد
نزن خنجر عشق را هی به قلبم
که خون عاقبت گردنت را بگیرد
از این درد بدتر ؟ که تو شاه باشی
فریدون بیاید زنت را بگیرد
اگر وضع بر وفق حالت نباشد
تهمتن شبی بهمنت را بگیرد
چکامه در اینستاگرامانتشار اشعار شما در چکامه

جابر ترمک, جدایی, رابطه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.