حرف دلت تامیتوانی در دلت باشد!

هر قدر هم ساکت نشستن مشکلت باشد
حرف دلت تامیتوانی در دلت باشد!
یک عمر در گفتن دویدی٬ کوله بارت کو؟
این سهم خیلی کم نباید حاصلت باشد
حالا که اینقدر از تلاطم خسته ای برگرد
اما اگر خاکی بخواهد ساحلت باشد!
تا وقت مردن روی خوشبختی نمی بینی
تا درد و رنج آغشته با آب و گلت باشد
احساس غربت میکنی وقتی که شوقی نیست
حتی اگر یک عمر جایی منزلت باشد
اصلا بگو کی در ازای شعر نان داده؟
یاخنده ای٬ حرفی که شاید قابلت باشد
از گفتنی ها با تو گفتم بعد از این بگذار
دست خود دیوانه ات یا عاقلت باشد
امروز و فردا میکنی؟ امروز یا فردا
یکدفعه دیدی وقت مُهر باطلت باشد!
بر شانه هایت باز دنبال چه میگردی؟!
انگیزه پرواز باید در دلت باشد
چکامه در اینستاگرامانتشار اشعار شما در چکامه

غزل, مهدی فرجی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.