خوشگلی مختص دوشیزه یِ ایرانی هست!

بِسمِ چشمانِ تو که آیه ی قرآنی هست
لهجه ات پاک ترین سوره ی سبحانی هست
گِرِهِ زلفِ تو تندیسِ پریشانی هست
سبکِ ابروت عراقی و خراسانی هست
تو خودت مثنوی و رازِ غزل میمانی
و لبت شعرِ نویِ شاعرِ کاشانی هست
خالِ لبهایِ تو در نقشه ی هند آمده است!
زورِ عشقِ تو مگر بازویِ افغانی هست
عربی سرمه به چشمانِ قشنگت کردی
روسری بستنِ تو شیوه ی لبنانی هست
ای زلیخا همه ی شهر به دنبال تو و
دلِ تو در گرویِ برده یِ کنعانی هست
ای تو میخانه ی عشّاقِ سرِ کوچه یِ ما
مثلِ مِی لذّتِ دیدارِ تو پنهانی هست
ای که غافل ز دلِ سوختگانی گلِ من
دلِ من اَرگِ بمی در پیِ ویرانی هست
عکسِ تو قبله ی من بود کنارِ مُهرَم
که پرستیدنِ تو کلِ مسلمانی هست.
تو بگو تا که به پیشانیِ تو بِنویسند:
خوشگلی مختص دوشیزه یِ ایرانی هست
چکامه در اینستاگرامانتشار اشعار شما در چکامه

عاشقانه, غزل, مهدی رضازاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.