زندگی کاش که بر وفق مرادت باشد

زندگی کاش که بر وفق مرادت باشد
آنکه از یاد تو را برد به یادت باشد
بعد از این از ته دل کاش بخندی نه فقط
خنده بر کنج لبت از سر عادت باشد
غم نبینی گل من! اشک نبیند چشمت
از تو در یاد همه چهره ی شادت باشد
آنقدر بخت به روی تو بخندد که فقط
حس هر کس که تو را دید حسادت باشد
این همه غم که تو بر دوش کشیدی ای کاش
جاش بر شانه ی تو مرغ سعادت باشد
چکامه در اینستاگرامانتشار اشعار شما در چکامه

وجیهه جامه بزرگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.