زیبا ترین معشوقه روزی پیر خواهد شد !

گیراتر از چشم تو هم درگیر خواهد شد زیبا ترین معشوقه روزی پیر خواهد شد امروز تعبیرم کن اما خاطرت باشد خوابی که یوسف دیده هم تعبیر خواهد شد مردی که عمری تشنه ی جام محبت بود یک روز از این نا مهربانی سیر خواهد شد غره مشو، این امپراطوری قدرت مند با حمله ی مشتی مغول تسخیر خواهد شد دستی بجنبان تا که امروز تو زیباییست دستی بجنبان چون که فردا دیر خواهد شد
گیراتر از چشم تو هم درگیر خواهد شد
زیبا ترین معشوقه روزی پیر خواهد شد
امروز تعبیرم کن اما خاطرت باشد
خوابی که یوسف دیده هم تعبیر خواهد شد
مردی که عمری تشنه ی جام محبت بود
یک روز از این نا مهربانی سیر خواهد شد
غره مشو، این امپراطوری قدرت مند
با حمله ی مشتی مغول تسخیر خواهد شد
دستی بجنبان تا که امروز تو زیباییست
دستی بجنبان چون که فردا دیر خواهد شد
چکامه در اینستاگرامانتشار اشعار شما در چکامه

جدایی, حسین زحمتکش, رابطه, عاشقانه, غزل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.