شعر گرافی مولانا

صبح بخیر!

صبح است و صبوح است بر این بام برآییم
از ثور گریزیم و به برج قمر آییم

پیکار نجوییم و ز اغیار نگوییم
هنگام وصال است بدان خوش صُوَر آییم

روی تو گلستان و لب تو شکرستان
در سایه این هر دو، همه گلشکر آییم

خورشید رخ خوب تو چون تیغ کشیده‌ست
شاید که به پیش تو، چو مه شب سپر آییم

+11
...

+11
شعر گرافی مولانا, صبح بخیر نظر دهید...