ابوذر دارابی

یکشنبه است، بوی غزل می دهد تنت !

یکشنبه است، بوی غزل می دهد تنت
بوی گلاب، بوی عسل می دهد تنت

در انحنای عصر غریبانه ای چنین
انگار باز طعم بغل می دهد تنت

آهسته تر قدم بزن از روی شعرهام
روی زمین بکر، گسل می دهد تنت

حیّ علی ببوسمت عالیجناب شعر!
حیّ بخیر خیر عمل می دهد تنت

عاشق ترین دقایق یکشنبه منی
وقتی مجال بحث و جدل می دهد تنت

من هم به رقص آمده ام بس که آنقدر
مفعولُ فاعلاتُ فعل می دهد تنت

یکشنبه صبح شاعر این چند بیت مست
طعم غزل، عسل و بغل می دهد تنت…

...

ابوذر دارابی, روزهای هفته, عاشقانه, غزل, یکشنبه نظر دهید...