دوبیتی های احمد پروین

زنگ زد

زنگ زد چشمهای نمزده ام با خیال دو چشم خاموشت

بوسه در دسترس نمی باشد یا که من گشته ام فراموشت

دل دریایی ام چه میخواهد غیر ازین داستان رویایی

مثل یک قطره در دل دریا محو باشم میان آغوشت

...

دوبیتی های احمد پروین نظر دهید...

اردیبهشت

با تو مثل خدا شدم آخر خندۀ سرنوشت یعنی این

خانه از عطر دامنت پر شد رویش گل ز خشت یعنی این

لذت گرم ظهر تابستان خنکای قشنگ پاییزی

برف دی ماجرای پیکر تو ، با تو اردیبهشت یعنی این

...

دوبیتی های احمد پروین نظر دهید...