آیا چه کس تو را از مهربان شدن با من مایوس می کند (حمید مصدق)

بخش۳

ای مهربان من

من دوست دارمت

چون سبزه های دشت

چون برگ سبزرنگ درختان نارون

معیارهای تازه زیبایی

با قامت تو سنجیده می شود

زیبایی عجیب تو معیار تازه ای ست

با غربت غریب فراوانش

مانند شعر من

این شعر بی قرین

و این تفاخر از سر شوخی ست

نازنین

...

1+
آیا چه کس تو را از مهربان شدن با من مایوس می کند (حمید مصدق) نظر دهید...

بخش۴

ای قامت بلند

ای از درخت افرا گردنفرازتر

از سرو سر بلند بسی پاکبازتر

ای آفتاب تابان

از نور آفتاب بسی دلنوازتر

ای پاک تر

از برفهای قله الوند

تو مهربانتر از

لطیف نسیم ساکت شیرازی

در سینه خیز دماوند

و دست تو

دست ظریف تو گلهای باغ را

زیور گرفته است

و شعرهای من

این برکه زلال

تصویر پرشکوه تو را

در بر گرفته است

من کاشف اصالت زیبایی توام

مفتون روح پاک و فریبایی توام

تو با نوشخند مهر

با واژه محبت

فرسوده جان محتضزم را از بند درد

آزاد می کنی

و با نوازشت

این خشکزار خاطره ام را

آباد می کنی

با سدی از سکوت

در من رساترین تلاطم ساکن را

بنیاد می کنی

با این سکوت سخت هراس انگیز

بیداد می کنی

...

0
آیا چه کس تو را از مهربان شدن با من مایوس می کند (حمید مصدق) نظر دهید...

بخش۵

ای ما همیشه با هم و بی هم

پیوند پاک تا بزند درمیان ما

اینک کدام دست ؟

آه ای یگانه

وقتی تو مهربان باشی

دنیای مهربانی داریم

ای با تو هر چه هست توانایی

در دست توست معجزه عیسایی

وقتی بهار بود و گل رنگ رنگ بود

آن شب شمیم عشق نخستین خویش را

از دست مهربان تو بوییدم

کنون بهار نیست

تا برگهای سبز درختان نارون

تن در نسیم نرم بهاری رها کنند

تا ماهیان سرخ

در آبهای برکه آبی شنا کنند

...

0
آیا چه کس تو را از مهربان شدن با من مایوس می کند (حمید مصدق) نظر دهید...

بخش۷

باری طلوع پاک تو در آن شب سیاه

شاید بشارت از دم صبح سپید بود

وقتی طلیعه تو درخشید

از پ شت کوهسار توهم

دیدم که این طلوع

زیباترین سپیده صبح امید بود

ای سرکشیده از دل این قیرگونه شب

بر آسمان برای و رهکن

زرتار گیسوان زرافشان را

همچون شهابها

بر بیکران سپهر

با شب نشستگان سخن از آفتاب نیست

آنان که از تو دورند

چونان به شب نشسته شبکورند

ت خورشید خاوری

جان جهان ز نور تو سرشار می شود

همراه با طلوع تو ای آفتاب پاک

در خواب رفته طالع من

این خفته سالیان بیدار می شود

ای ایه مکرر آرامش

می خواهمت هنوز

آری هنوز هم

دریای ‌آرزوی

در این دل شکسته من موج می زند

راهی به دل بجو

...

1+
آیا چه کس تو را از مهربان شدن با من مایوس می کند (حمید مصدق) نظر دهید...

بخش۸

افسوس

ا هنوز هم

گلهای کاکتوس

پشت دریچه های اتاق توست ؟

آه

ای روزهای خاطره

ای کاکتوسها

ایا هنوز هم دیوارهای کوچه آن خانه

از اشکهای هر شبه من

نمناک مانده است ؟

ایا هنوز هم

امید من به معجزه خاک مانده است ؟

افسوس

گلهای کاکتوس

...

0
آیا چه کس تو را از مهربان شدن با من مایوس می کند (حمید مصدق) نظر دهید...

بخش۹

رنجوری تو را

باور نمی کنم

ای پیش مرگ تو همه رخشنده اختران

تو مرگ آفتاب درخشان و پاک را

باور مکن

که ابر ملالی اگر توراست

چونان غروب سرد غم انگیز بگذرد

دردی اگر به جان تو بنشست

این نیز بگذرد

تهمت به تو ؟

تهمت زدن چگونه توانم به آفتاب ؟

لعنت به آن کنم که دو رو بود

نفرین به او کنم که عدو بود

...

0
آیا چه کس تو را از مهربان شدن با من مایوس می کند (حمید مصدق) نظر دهید...

بخش۱۰

دردی عظیم دردی ست

با خویشتن نشستن

در خویشتن شکستن

وقتی به کوچه باغ

می برد بوی دلکش ریحان را

بر بالهای خسته خود باد

گویی که بوی زلف تو می داد

وقتی که گام سحر ربای تو

وز پله های وهم سحرگاهی

گرم فرار بود

در چشمهای من

ابر بهار بود

برگرد

در این غروب سخت پر از درد

محبوب من به بدرقه من

برگرد

هرگز دوباره بازنخواهی گشت

و من تمام شب

این کوچه باغ دهکده را

با گامهای خسته طوافی دوباره خواهم کرد

و شکوه تو را

تا صبح

تا طلوع سحر با ستاره خواهم کرد

وقتی سکوت دهکده را

برگشت گله های هیاهوگر

آشفته می کند

وقتی که روی کوه

خورشید

چون جام پر شراب

فروی میریزد

و باد این اسب

اسب سرکش ناشاد

آشفته یال و سم به زمین کوبان

در کوچه باغ دهکده می پیچد

یاد از تو می کنم

ایا دوباره بازنخواهی گشت ؟

و من

از شهریان بریده به ده اوفتاده را

تا شهر شور و عشق نخواهی برد ؟

ایا دوباره بازنخواهی گشت ؟

تا سبزه های دشت

و ساقه لاله عباسی

و بوته های پونه وحشی

به رقص برخیزند

تا آب چشمه گرد سفر را

زان روی تابناک بشوید

و از تن تو

این تن تندیس مرمرین

گرد و غبار خاک بشوید

ایا دوباره بازنخواهی گشت ؟

ایا سمند سرکش را

چابک سوار چیره نخواهی شد ؟

چون تک سوارها

هر روز گرد دهکده

هی هی کنان طواف نخواهی کرد ؟

آنگه مرا رها شده از من

راهی کوه قاف نخواهی کرد ؟

بیهوده انتظار تو را دارم

دانم دگر تو بازنخواهی گشت

هر چند اینجا بهشت شاد خدایان است

بی تو برای من

این سرزمین غم زده زندان است

در هر غروب

در امتداد شب

من هستیم و تمامت تنهایی

با خویشتن نشستن

در خویشتن شکستن

این راز سر به مهر

تا کی درون سینه نهفتن

گفتن

بی هیچ باک و دلهره گفتن

یاری کن

مرا به گفتن این راز بازیاری کن

ای روی تو به تیره شبان آفتاب روز

می خواهمت هنوز

...

0
آیا چه کس تو را از مهربان شدن با من مایوس می کند (حمید مصدق) نظر دهید...

بخش۱۱

ای قامت بلند مقدس

جاودان

ای مرمر سپید

ای پاکی مجرد پنهان

در انجماد سنگ

من عابدانه دردل محراب سرد شب

بدرود با خدای کهن گفتم

هرگز کسی نگفته سپاس تو

این گونه صادقانه که منگفتم

دیگر مرا

با این عذاب دوزخیت مگذار

مهر سکوت را

زین سنگواره لب سرد سنگیت بردار

از این نگاه سرد

با چشمهای سنگی تو

دلگیر می شوم

ای آفریده من

آری تو جاودانه جوانی

من پیر می شوم

در این شبان تیره و تار اینک

ای مرمر بلند سپید

تندیس دستپرور من

پرداختم تو را

با این شگرف تیشه اندیشه

در طول سالیان که چه بر من رفت

باواژه های ناب

در معبد خیالی خود ساختم تو را

اما ای آفریده من

نه

ای خود تو آفریده مرا اینک

با من چه می کنی ؟

...

0
آیا چه کس تو را از مهربان شدن با من مایوس می کند (حمید مصدق) نظر دهید...

بخش۱۲

باور نمی کنید که حتی هنوز هم

در شرق آفتاب نخستین دمیده است ؟

و برق آن نگاه نوازنده

در بند بند جان من آواز زندگی ست ؟

باور نمی کنید که … ؟،

سیماب صبحگاهی

از سر بلندترین کوهها فرو می ریخت

ای کاش شوکران شهامت من کو ؟

...

0
آیا چه کس تو را از مهربان شدن با من مایوس می کند (حمید مصدق) نظر دهید...