خلیل جوادی

خالق دلش گرفت و بشر را درست کرد !

اول خدا قضا و قَدَر را درست کرد
دریا و دشت و کوه و کمر را درست کرد

دنیا بدون عشق به گوری شبیه بود
خالق دلش گرفت و بشر را درست کرد

می خواست عشق را به ملائک نشان دهد
اینگونه شد که ما دو نفر را درست کرد

آن لحظه که لب تو به گفتار باز شد
پروردگار قند و شکر را درست کرد

موی تو ریخت روی تنت، بعد از آن خدا
بر آن اساس شام و سحر را درست کرد

یک قطره ریخت در صدف چشم های تو
آن گوهرِ دوگانه یِ شَر را درست کرد

وقتی که شکل روی تو تکمیل شد از آن
الگو گرفت و قرص قمر را درست کرد

...

خلیل جوادی, عاشقانه, غزل نظر دهید...