ساجده جبارپور

در چشم چهل رند نظر باز برقصم !

فرمان بده پیغمبر اعجاز برقصم
در چشم چهل رند نظر باز برقصم

تو تار، دوتاری و سه تاری و سماعی
با شور بخوان گوشه ی شهناز برقصم

نه دف د د دف …نای نی و عود بیاور
تا یاد بگیرم که به هر ساز برقصم

با دامن پرچین خودم چرخ…بچرخم
قلیان بکشی…قل بزنی…باز برقصم

با تن ت ت تن تن ت ت تن شور بگیرم
هی سکّه ی زرکوب بیانداز برقصم

از داغی خرماپز اهواز بیایم
در مستی میخانه ی شیراز برقصم

دیوانه که از حکم وجزا ترس ندارد
مطرب تو بزن باز از آغاز برقصم !

...

اروتیک, ساجده جبارپور, عاشقانه, غزل نظر دهید...

اين هم كليد داخل گلدان گذاشتم…

دانلود شعر با صدای شاعر

 

در بقچه ام شكوفه و باران گذاشتم
امروز صبح سر به بيابان گذاشتم

بيخود به انتظار جنونم نشسته اى
در راه عقل چند نگهبان گذاشتم!

گفتى كه دوستت… ننوشتى نداشتى
اين اعتراف را سرِ هذيان گذاشتم

عمرى كه سوخت پاى دلت قابلى نداشت
هرچند من براى تو از جان گذاشتم!

من مادرى فقيرم و فرزند عشق را
با دردِ نان كنار خيابان گذاشتم

حرفى نمانده، مى روم از خانه ات، بيا
اين هم كليد داخل گلدان گذاشتم…

...

جدایی, ساجده جبارپور, عاشقانه نظر دهید...