دوبیتی‌های شاطرعباس

آهو

مردم از حسرت آهو روشان و رمشان

من ندانم به چه تدبیر بدام آرمشان

نیکرویان جهان را چو سرشتند ز گِل

سنگی اندر گِلشان بود همان شد دلشان

0
...

0
دوبیتی‌های شاطرعباس نظر دهید...