صالح دروند

الگو گرفته است خدا از قشنگی ات !

پیدا شده ست با همه ی چشم تنگی ات
از پشت دکمه،بادکنک های رنگی ات

ترکیب جالبی ست قلم کاری تنت
پهلوی کفش پاشنه دار فرنگی ات

ترکیب جالبی ست همین عینک مدرن
بر روی چشم و ابروی پارینه سنگی ات

در بحث آفرینش دریاچه ی خزر
الگو گرفته است خدا از قشنگی ات

در آسمان خراش، صفای گذشته را
دارد هنوز خاطره های کلنگی ات

لبخند تو رها شدن از پیله ی غم است
پروانه ذوق می کند از شوخ و شنگی ات

انبوه شاعران تو در استراحت اند
وقتی پریده خاطره ی بومرنگی ات

...

اروتیک, صالح دروند, عاشقانه, غزل نظر دهید...