علی جعفرزاده

روسری را کمی ببر بالا!

سی دی خام و یک سکوت عمیق
در شب من سه تار خواهی زد

مطمئنم برای یک لحظه
روسری را کنار خواهی زد!

من پر از ریتمهای فرسوده
این تراک را جلو بزن لطفا

با گل و قطعه های موسیقی
لحظه ای هم برس به من لطفا

توی هر تار موی تو یک نُت
دو، رِ، می، فا، تویی و سل، لا، سی

روسری را کمی ببر بالا
تا مرا در سکوت بشناسی…

...

عاشقانه, علی جعفرزاده, غزل نظر دهید...