فرزاد نظافتی

همین بغل لطفا…

برای شادی روحم کمی غزل لطفا
دلم پر از غم و درد است، راه حل لطفا

همیشه کام مرا تلخ می کند دنیا
به قدر تلخی دنیایتان، عسل لطفا!

مرا به حال خودم ول کنید آدم ها
فقط برای کمی گریه لااقل، لطفا

کسی میان شما عشق را نمی فهمد
ادا، دروغ بس است این همه دغل لطفا

کجاست کوهکنی تا نشان دهد اصلا
به حرف نیست که عاشق شدن، عمل لطفا

به زور آمده بودم، به اختیار مرا
ببر به آخر دنیا از این محل لطفا

نمانده راه زیادی، کنار قبرستان
پیاده میشوم آقا، همین بغل لطفا

...

تنهایی, جدایی, غزل, فرزاد نظافتی نظر دهید...