نغمه مستشار نظامی

دو بال بوده به جای دو دست بر دوشت !

چقدر بوی تو خوب است، بوی آغوشت
همیشه زحمت من بوده است بر دوشت

چنان زلال و لطیفی که مطمئن هستم
دو بال بوده به جای دو دست بر دوشت

ولی به خاطر من بال را کنار زدی
که با دو دست بگیری مرا در آغوشت !

که با دو دست برایم دو بال بگذاری
به جای روشنی بال های خاموشت

که آسمان خودت آسمان من باشد
که از بهشت بخوانم دوباره در گوشت

آهای روسری ات آفتاب تابستان
شکوفه تاج سر تو ، بنفشه تن پوشت

بهشت جای قشنگیست جای دوری نیست
بهشت باغ بزرگیست، باغ آغوشت

بهشتِ اول و آخر گمان نکن حتی
بهشت هم بروم می کنم فراموشت !

...

روز زن و روز دختر, روز مادر, عاشقانه, غزل, نغمه مستشار نظامی نظر دهید...

دلم برای تو…آیا دل تو هم تنگ است؟!

دلم برای تو…آیا دل تو هم تنگ است؟!
صدای هق هقِ… گویا دل تو هم تنگ است!

ببین! نمی شود این قدر دور بود از هم!
بیا… قبول… بفرما! دل تو هم تنگ است!

من از مسافت این جاده ها نمی ترسم
اگر بدانم آنجا دل تو هم تنگ است

اگر بدانم گاهی به یاد من هستی
و چند ثانیه حتی دل تو هم تنگ است-

پرنده می شوم اما… نمی پرم بی تو
پرنده می شوم و تا دل تو هم تنگ است-

برای تو پر پرواز می شوم حتی
اگر در آن سر دنیا دل تو هم تنگ است!

اگر در آن سر دنیا…اگر در آن دنیا…
اگر بدانم هرجا دل تو هم تنگ است-

بدون مکث می آیم که باورت بشود
دلم برای تو…حالا دل تو هم تنگ است؟!

...

جدایی, دلتنگی, عاشقانه, غزل, نغمه مستشار نظامی نظر دهید...

شعرهای پاییزی

آهای همسفر شعرهای پاییزی
دراستکان غزل چای گرم می ریزی؟

ببین صدای سکوتم گرفته مثل دلم
بیا به خاطر من حرف تازه ای چیزی

بگو که شوق شکوفاییم شکوفه دهد
وباورم شود ازبهار لبریزی

نگاهم کن وبه نگاهم بگوکه یادت هست
که هفت ثانیه قبل از طلوع برخیزی

و هفت بار بگویی که باز عاشق باش
و هفت آینه درهفت شب بیاویزی

چهل غزل به چهل صادقانه هدیه کنی
و از هر آن چه به جز عاشقی بپرهیزی!

صدای باد می آید،کجاست برگ عبور؟
به روی شانه ی افرا؟ چنار؟ تبریزی؟

ویا به روی زمین، زیر پای سادگی ات
کنار دفتراین شعرهای ناچیزی

که پاره های دل وتکه های روح من اند
و یادگاری باران خاطره انگیزی

که برسطوح سخن های خشک می بارید
و می سرود غزل شعرهای پاییزی!

...

پاییز, عاشقانه, غزل, نغمه مستشار نظامی نظر دهید...