کامران رسول زاده

کوچک ترید از آن که مرا زیر و رو کنید!

دانلود آهنگ “درخت” از کامران رسول زاده با کیفیت ۳۲۰

 

کوچک ترید از آن که مرا زیر و رو کنید
حتی اگر هر آنچه که دارید رو کنید

کوچکترید از آنکه بدانید من کی ام
از کوه ها نام مرا پرس و جو کنید!

ای بادهای سرد مخالف منم درخت
باید که ریشه های مرا جست و جو کنید

ای بادهای سرد مخالف من ایستاده ام
این سینه ام که خنجرتان را فرو کنید!

من ریشه در شقایق پر خون نشانده ام
گل های سرخِ باغِ مرا خوب بو کنید

بر من مباد تیغ شما زخمی ام کند
شاید به خواب مرگ مرا آرزو کنید!

...

غزل, کامران رسول زاده, کامران رسول زاده نظر دهید...