دیالوگ

اونا تو هیچ دسته ای نیستن !

ادوارد: میدونی آنا، آدم ها چندین دسته ن
دسته ای که از تنهایی فراری ان و تصمیم میگیرن که یکی رو دوست داشته باشن
دسته ی دوم نمی تونن از تنهایی فرار کنن و از طرف یکی دوست داشته میشن
و دسته ی سوم …
آنا: و دسته ی سوم چی …؟!
ادوارد : اونا تو هیچ دسته ای نیستن
میدونی آنا
اونا “واقعا تنهان”!

...

حمید جدیدی, دیالوگ, رابطه نظر دهید...

چيزى براى از دست دادن نداره…!

به طور طبیعی هرکسی میخواد دوست داشته بشه
اگر نشد، میخواد مورد تحسین قرار بگیره
اگر نشد، میخواد ازش بترسن
اگر نشد، میخواد ازش متنفر بشن

باید از کسی که تمایل داره مورد تنفر واقع بشه ترسيد
چون ديگه چيزى براى از دست دادن نداره…!

...

دیالوگ, نثر ‏ - , نظر دهید...

چطور!

بعضی وقتها
بجای جروبحث کردن
فقط به طرف نگاه میکنم و تعجب میکنم
که این حجم وسیع بی عقلی و نفهمی
چطور تو کله به این کوچیکی جاشده!

...

دیالوگ ‏ - نظر دهید...