حضرت رقیه (س)

اصلا رقیه نه، مثلا دختر خودت

اصلا رقیه نه، مثلا دختر خودت؛
یک شب میان کوچه بماند، چه میشود!؟

اصلا بدون کفش، توی بیابان، پیاده نه !
در راه خانه تشنه بماند، چه میشود!؟

دزدی از او به سیلی و شلاق و فحش، نه !
تنها به زور گوشواره بگیرد، چه میشود!؟

گیریم خیمه نه، خانه و یا سرپناه، نه !
یک شعله پیرهنش را بگیرد، چه میشود!؟

در بین شهر، توی شلوغی، همیشه، نه !
یک شب که نیستی، بهانه بگیرد، چه میشود!؟

اصلا پدر، عمو و برادر نه، جوجه ای…
تشنه مقابل چشمش بمیرد، چه میشود!؟

دست گناهکار مرا روز رستخیز
یک دختر سه ساله بگیرد چه میشود

...

اشعار عاشورایی, حضرت رقیه (س), ناشناس نظر دهید...