حضرت صاحب الامر (عج)

مردش نبوده ام سر حرفم بایستم!

من آشنای غربت و رنجت نبودم و
تنها برای آمدنت هی گریستم!

درکت نمیکنم غم دوری و هجر چیست
چون عمر طی نمودم و بی غصه زیستم

گفتم بیا که یاریتان میکنم ولی
مردش نبوده ام سر حرفم بایستم!

صد بار آمدی و من اما نیامدم
من جز برای آمدنت، وقف چیستم؟!

برنامه های جمعه خود را که ریختم
شرمنده جایتان نشده بین لیستم!

یک خواهش از شما که برای ظهورتان
در روز غیر جمعه بیا، جمعه نیستم…!

...

حضرت صاحب الامر (عج), حمیدرضا محسنات, عمومی, غزل, مذهبی نظر دهید...