محبوبه دری

آدم بیست درصدی!

آدم بیست درصدی کیست؟
آدم بیست درصدی عبارت است از یک حضور کمرنگ در زندگی ”دیگری“.
کسی که نه میتواند یک آدم صد درصدی پررنگ باشد که وقتی ”دیگری“ دلتنگ است او را دریابد،
ببرد کافه یا دور دور و بگوید ”دیگری“ دیوانه غصه نخور من اینقدر می مانم تا حال دل تو خوب خوب بشود
و نه دلش می آید که برود و کلا نباشد تا بلکه یک آدم صد در صدی مناسب بیاید توی زندگی ”دیگری“.
آدم های بیست درصدی بدون اینکه بدانند برای ”دیگری“ فضایی میسازند
که ”دیگری“ بینوا نداند خودش با پای خودش برود یا بماند!؟
یکجور بلاتکلیفی بین ماندن و رفتن!
امان از اين بيست درصدى ها…

...

رابطه, محبوبه دری, نثر نظر دهید...