ظاهرا معنی “برگرد” نمی دانی چیست !

نازپرورده ای و درد نمی دانی چیست
گریه ی ممتد یک مرد نمی دانی چیست
روی پوشاندی و پوشاندن این ماه تمام
آنچه با اهل زمین کرد نمی دانی چیست
در کجا علم سخن یاد گرفتی که هنوز
ظاهرا معنی “برگرد” نمی دانی چیست !
شادمان باش ولی حال مرا هیچ مپرس
آنچه غم بر سرم آورد نمی دانی چیست
گفتم از عشق تو دلخون شده ام، خندیدی
نازپرورده ای و درد نمی دانی چیست
چکامه در اینستاگرامانتشار اشعار شما در چکامه

جدایی, سجاد سامانی, غزل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.