از عشق، غم مشترکش قسمت ما شد !

از چهره مهتاب، لکش قسمت ماشد
از عشق، غم مشترکش قسمت ما شد
هی فال گرفتیم در آیینه تقدیر
زنگار گرفت و ترکش، قسمت ما شد
وقتی که فلک، حکم به تنهایی ما داد
بر خورد ورق ها و تکش  قسمت ما شد
عمریست که آشفته این بود و نبودیم
از مساله ساده، شکش قسمت ما شد
گفتند که ایام جوانی چه قشنگ است
غم ها و شب و شاپرکش، قسمت ما شد
نامرد رفیقان، به خدا بشکند این دست
وقتی که فقط بی نمکش، قسمت ما شد…
چکامه در اینستاگرامانتشار اشعار شما در چکامه

تنهایی, شهاب مرادی, غزل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.