حوای من به شهوت ابليس تن بده!

ماتم سرای چشم تو سور دمادم است
زيباترين بهشت خدا، اين جهنم است
عيسی قلم قلم سر هـر كوچه ريخته است
جنسی که در بساط زمين نيست، مريم است
بايد شنيد و زجر كشيد و سكوت كرد
كه زندگی تجسم مرگی مسلم است
وقتی تو نيستی سند ماه و سـال من
هر هفته، هشت روز به نام محرم است
حوای من به شهوت ابليس تن بده!
بی غيرتی علامت اولاد آدم است
خاكش پر از پلشتی روح شغادهاست
سهراب شاهنامه اين شهر، رستم است
در بيستون برای چه علاف مانده‌ ای
فرهاد جان! برای تو هيماليا كم است!!
چکامه در اینستاگرامانتشار اشعار شما در چکامه

جدایی, علی اکبر یاغی تبار, غزل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.