لحظه اى اتفاق بيفت كه اصلا فكرش را هم نكنم!

لطفاً ناگهانى رخ بده!
غافلگيرم كن!
لحظه اى اتفاق بيفت كه اصلا فكرش را هم نكنم!
آنجا كه حتى صورتت را هم از ياد برده باشم!
اصلاً تو هر موقع هم كه بيايى،
هرگذشته اى هم كه داشته باشى،
با ارزشى…
درست مثل پيدا كردن پول مچاله شده،
بعد از سالها در جيب لباسم!

چکامه در اینستاگرامانتشار اشعار شما در چکامه

عاشقانه, علی قاضی نظام, نثر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.