پسرم با طناب خونه نساز !

روی موج و حباب خونه نساز!
نفسم! توی خواب خونه نساز!
دل به ردِّ سراب جاده نبند
رو گسل های آب خونه نساز!
پدرت کرده و پشیمونه
مثل اسپندِ روی آتیشه
با خیالِ طناب می خوابه
با خیالِ طناب پا می شه!
پسرم با طناب خونه نساز!
 
چکامه در اینستاگرامانتشار اشعار شما در چکامه

چهارپاره, علی اکبر یاغی تبار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.