چشم او یک تنه صد لشكر “نادرشاه” است !

"تخت طاووٖس" مرا از دلِ "دهلی زده" برد چشم او یک تنه صد لشكر "نادرشاه" است
“تخت طاووٖس” مرا از دلِ “دهلی زده” برد
چشم او یک تنه صد لشكر “نادرشاه” است !
چکامه در اینستاگرامانتشار اشعار شما در چکامه

تک بیتی, ظهیر مومنی, عاشقانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.