چون دوست دشمن است، شکایت کجا بریم!؟

از دشمنان برند شکایت به دوستان چون دوست دشمن است، شکایت کجا بریم!؟
از دشمنان برند شکایت به دوستان
چون دوست دشمن است، شکایت کجا بریم!؟
چکامه در اینستاگرامانتشار اشعار شما در چکامه

تک بیتی, جدایی, رابطه, شعر گرافی سعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.