کریس را دوساعت تو مصدوم کن!

الهی به گل‌های دایی قسم
به انگشت شیث رضایی قسم
الهی به اخلاق منشوریان
به موی پریشان منصوریان
به اصرار بر کار تیمی قسم
به جادو به ساق مجیدی قسم
به گل‌های شانسی از راه دور
خصوصا همان ضربه خاکپور
به دشواری و سخت و صعبی قسم
به فیگو، به کفشای کعبی قسم
به روز قیامت به شیپور و سور
به “چه میکنه”های فردوسی پور
به فلفل به تندی و تیزی قسم
تو را به فرار عزیزی قسم
به سیمینی ساعد ساقیان
سر برج میلاد میثاقیان
به اسطوره سرفرازی قسم
به دروازه بی حجازی قسم
به مرحوم مغفور بی آشیان
به حرص و به لبخند کفاشیان
خودت روی پای کریس زوم کن
کریس را دوساعت تو مصدوم کن!
چکامه در اینستاگرامانتشار اشعار شما در چکامه

طنز, مثنوی, ناشناس, وقایع روز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.