کوچ

نقشی که باران می زند بر خاک

خطی پریشان

از سرگذشت ِ تیره ی ابرست

ابری که سرگردان به کوه و دشت می راند

تا خود کدامین جویبارش خُرد

روزی به دریا بازگردانَد

چکامه در اینستاگرامانتشار اشعار شما در چکامه

تاسیان هوشنگ ابتهاج (سایه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.