گویا در این معامله سود و زیان یکی است!

گفتی به هر کجا که روم آسمان یکی است
خورشید هم برای همه خاکیان یکی است
بر ماهیان که آبی دریا یکی بـُوَد
آبیِّ آسمان که برِ ماکیان یکی است
لطف تو پیش هر زن و هر مرد مستدام
گفتی که رحمت توبه پیروجوان یکی است
باران رحمتی و نمی پرسی از کسی
پیش تو کاسه های گِلین وگران یکی است
گفتی برابرند همه بندگان تو
یعنی که سهم ما ومن و دیگران یکی است
پیش تو غرب وشـرق تفاوت نمی کند
سرخ و سیاه بر درِ این آستان یکی است
در پیشگاه عدل تو گفتی که فرق نیست
مرغ همای و فاخته را آشیان یکی است
از حیث عقل و شوکت و فهم و شعور هم
سهم تمام آدمیان در جهان یکی است
گفتی که جمله بر سرِ یک خوان نشسته ایم
خون دل و سبوی می ارغوان یکی است
پیش تو رشت و زابل و سـمنان یکی شدند
یعنی کویر تشنه و جوی روان یکی است
چون آفریده ای همه ژن های خوب را
ژن های برتر و ژن بدتر از آن یکی است
نیمی میان دوزخ و نیمند در بهشت
جام شراب و بادیه شوکران یکی است
بر عرش کبریایی تو جای شبهه نیست
روزی یکیّ و رزق یکیّ و دهان یکی است
نرخ صدای عربده زن ها گران شـده است
نرخ صدای عربده زن بـا بنان یکی است
نان حرامیان و حلال آوران یکی
زور چماق و طاقت حق باوران یکی است
سنجیده ایم قدرت کاخ سـفید را
با اقتدار مسجد صاحب زمان یکی است
از ابتدا چو قصّه دنیا یکی نبود
با من نگو که آخر این داستان یکی است
دنیا به آخرت بفروشیم یا به عکس
گویا در این معامله سود و زیان یکی است!
چکامه در اینستاگرامانتشار اشعار شما در چکامه

قصیده ‏ -

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.