برای خُلق تو باید کنند تحسینت

نشد مشاهده شصت و سه سال نفرینت

تو آمدی که علی را فقط ببینی و بس

نداده اند به جز دیده ی خدا بینت

چکامه در اینستاگرامانتشار اشعار شما در چکامه

عمومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.